Σύνθεση

Η επιτυχία ενός έργου βαθμολογείται από το μέγεθος της ικανοποίησης όλης της ομάδας των εμπλεκομένων εφόσον οι αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες, τα υλικά, τα χρώματα και οι υφές έχουν το κατάλληλο φωτιστικό αποτέλεσμα. Η συλλογή όλων των πληροφοριών από τον ιδιοκτήτη-επενδυτή, τον πολιτικό μηχανικό, την κατασκευάστρια εταιρεία και κυρίως τον αρχιτέκτονα και τον διακοσμητή συνθέτει το πρωτόλειο υλικό του σύμβουλου φωτισμού για να μπορέσει να ξεκινήσει την διαδικασία της μελέτης του φωτισμού.

Συστατικά

Η εργασία του σύμβουλου φωτισμού απαιτεί τη διαλογή των καλύτερων συστατικών που πρέπει να χρησιμοποιήσει για να πετύχει το τέλειο αποτέλεσμα. Οι τύποι φωτισμού που θα χρησιμοποιηθούν, τα προϊόντα φωτισμού που θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και τα χαρακτηριστικά των φωτιστικών και των εξαρτημάτων τους που θα τα συνοδεύουν (lumen, kelvin, CRI, degrees, σύστημα διαχείρισης, αντιθαμβωτικά φίλτρα κλπ.) αποτελούν τα επόμενα κομμάτια του παζλ.

Συστατικά

Η εργασία του σύμβουλου φωτισμού απαιτεί τη διαλογή των καλύτερων συστατικών που πρέπει να χρησιμοποιήσει για να πετύχει το τέλειο αποτέλεσμα. Οι τύποι φωτισμού που θα χρησιμοποιηθούν, τα προϊόντα φωτισμού που θα φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και τα χαρακτηριστικά των φωτιστικών και των εξαρτημάτων τους που θα τα συνοδεύουν (lumen, kelvin, CRI, degrees, σύστημα διαχείρισης, αντιθαμβωτικά φίλτρα κλπ.) αποτελούν τα επόμενα κομμάτια του παζλ.

Αναλογίες

Όταν ο σύμβουλος φωτισμού έχει πλέον όλα τα συστατικά στην κατοχή του μπορεί πλέον να τα χρησιμοποιήσει κάνοντας όλους τους απαραίτητους ελέγχους. Μέσω των δοκιμών αυτών επιβεβαιώνει αν οι αρχικές του επιλογές είναι ορθές δηλαδή αν έχει επιλέξει τα σωστά φωτιστικά σώματα και εξαρτήματα, αν η ένταση του φωτισμού είναι η κατάλληλη, αν τα σημεία εγκατάστασης των φωτιστικών που είχε αρχικώς επιλέξει είναι ιδανικά και αν το σύνολο των υλικών που επέλεξε αρκεί για να φέρει το ιδανικό αποτέλεσμα.

Σύντηξη

Στο στάδιο της σύντηξης ο σύμβουλος φωτισμού χρησιμοποιεί τη τεχνολογία για να μπορέσει να οπτικοποιήσει το σύνολο της πρότασης του. Η χρήση των κατάλληλων προγραμμάτων φωτομετρίας και σχεδιασμού είναι απαραίτητη για να μπορέσει να αποδοθεί σε εικόνα, σε όλη την ομάδα των εμπλεκομένων, η τελική μορφή της πρότασης φωτισμού, οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες που απαιτούνται καθώς και τα προτεινόμενα σενάρια χρήσης του φωτισμού.

Σύντηξη

Στο στάδιο της σύντηξης ο σύμβουλος φωτισμού χρησιμοποιεί τη τεχνολογία για να μπορέσει να οπτικοποιήσει το σύνολο της πρότασης του. Η χρήση των κατάλληλων προγραμμάτων φωτομετρίας και σχεδιασμού είναι απαραίτητη για να μπορέσει να αποδοθεί σε εικόνα, σε όλη την ομάδα των εμπλεκομένων, η τελική μορφή της πρότασης φωτισμού, οι κατασκευαστικές λεπτομέρειες που απαιτούνται καθώς και τα προτεινόμενα σενάρια χρήσης του φωτισμού.

Διακόσμηση και γεύση

Στη διάρκεια κατασκευής και ολοκλήρωσης του έργου η ομάδα μας συμμετέχει ενεργά προκειμένου να επιβεβαιώνει την ορθή αποτύπωση των παραδοτέων σχεδίων και κατασκευαστικών λεπτομερειών. Πριν την κατασκευή του έργου μπορεί να χρειαστεί η χρήση της υπηρεσίας του δειγματισμού ή της πιλοτικής κατασκευής ενός χώρου. Μετά την ολοκλήρωση του έργου μπορεί να απαιτηθεί να γίνει καλύτερη στόχευση ή ρύθμιση των φωτιστικών σωμάτων ή να επανακαθοριστούν τα αρχικά σενάρια φωτισμού. Και στα στάδια αυτά είμαστε δυναμικά δίπλα στην ομάδα των εμπλεκομένων.